1. Aţi beneficiat de serviciile prestate de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Arges (primării, instituţii subordonate Consiliului Judeţean)?

  2. Cum consideraţi, de când corupţia a crescut până la un nivel periculos pentru societate?

  3. După părerea Dumneavoastră nivelul corupţiei în cadrul administraţiei publice locale din judeţul Arges este:

  4. În comparaţie cu anii anteriori, în ultimul an (2021), în administraţia publică locală nivelul corupţiei:

  5. Unde credeţi că există cel mai mare nivel de corupţie:

  6. Când intrați în contact cu administraţia publică locală, este mai uşor de-a ocoli căile oficiale şi de a soluţiona problemele prin „căi neoficiale”?

  7. „Căile neoficiale” de soluţionare a problemelor cu funcţionarii publici cel mai frecvent iau forma de:

  8. Vi s-a cerut mită pentru soluţionarea problemelor?

  9. Care este valoarea aproximativă a sumelor date ca mită în ultimele 12 luni (indicaţi un singur răspuns):

  10. După părerea Dumneavoastră care dintre următoarele motive cauzează apariţia corupţiei?

  10.1 Salarii mici

  10.2 Lăcomia

  10.3 Dorinţa de a câştiga bani uşori

  10.4 O tradiţie de a oferi bani

  10.5 Lipsa controlului

  11. Cât de eficiente credeţi că sunt următoarele măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul ministerului?

  11.1 Sancţionarea cetăţenilor care dau mită şi fac presiuni asupra angajaţilor pentru soluţionarea anumitor probleme

  11.2 Sancţionarea imediată a angajaţilor implicaţi

  11.3 Prezentarea cazurilor de corupţie în mass-media

  11.4 Majorarea salariilor

  12. Credeţi că regulile de comportament pentru funcţionarii publici / personalul contractual / consilierii județeni sunt clare?

  13. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normelor de conduită specifice funcţiei dvs.?

  14. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normele privind declararea averilor (cum se completeaza, unde şi în ce termen se depune, cine vă poate acorda consultanţă, procesul de evaluare a averii nejustificate)?

  15. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normele privind conflictul de interese (ce înseamnă, cum e reglementat de lege, ce situaţii de conflicte de interese pot aparea în ceea ce mă priveşte, ce comportamente sunt legale in situaţie de conflict de interese, cine verifică situaţiile de conflicte de interese)?

  16. Ştiţi cine este (cum se numeşte) consilierul de etică din instituţia dvs?

  17. Cât de bine cunoaşteţi atribuţiile şi rolul consilierului de etica din instituţia dvs.?

  18. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normele privind incompatibilităţile (ce înseamnă, care sunt funcţiile incompatibile cu cea pe care o ocup, ce comportamente sunt aşteptate în situaţie de incompatibilitate, cine verifică situaţiile de incompatibilitate)?

  19. În general, credeţi că este etic sau nu este etic (moral) ca un funcţionar public/angajat contractual /demnitar/ consilier județean ....? (Bifaţi varianta cu care sunteţi de acord)

  19.1 .... să înlocuiască rapoartele şi cifrele reale cu unele false pentru a ieşi bine la evaluare.

  19.2 .... să rezolve cu prioritate o cerere depusă de un prieten deşi sunt multe cereri care aşteaptă la rând.

  19.3 ....care ştie că un coleg de-al său este în conflict de interese, să îi transmită acestuia voalat că are informaţii despre aceste lucruri pentru a îi cere un favor.

  19.4 ... să le povestească prietenilor ilegalităţile care se fac în instituţia în care lucrează, în măsura în care se produc ilegalităţi de care are cunoştinţă

  19.5 .... care ştie că o persoana din conducere (ce îi este superior ierarhic) este în conflict de interese, să nu spună nimic pentru că nu e treaba lui

  19.6 ...., atunci când pleacă într-o delegaţie, să le ceară celor de la hotel să îi treacă şi cheltuielile de masă în factura pentru camera dar să nu menţioneze în factură acest lucru pentru a putea duce acasă banii de diurnă

  19.7 .... să contrasemneze un document la insistenţele superiorului său ierarhic deşi ştie că documentul nu este corect întocmit

  19.8 .... care ştie că un coleg de-al său este în conflict de interese, să nu spună nimic pentru că nu e treaba lui

  19.9 .... să rezolve mai întâi cererea persoanei de la care a primit o mică atenţie (de ex. un pachet de cafea) şi apoi să se ocupe şi de celelalte cereri, chiar dacă celelalte au fost depuse înainte.

  19.10 .... care ştie că un subordonat este în conflict de interese, să nu spună nimic pentru că nu e treaba lui.

  19.11 ... care ştie că o persoana din conducere (ce îi este superior ierarhic) este în conflict de interese, să transmită toate informaţiile unui amic jurnalist

  19.12 ... care ştie că o persoana din conducere (ce îi este superior ierarhic) este în conflict de interese, să difuzeze aceste informaţii pe un blog/site, sub anonimat.

  20. Dacă vă gândiţi la normele de conduită, declararea averilor, conflicte de interese şi incompatibităţi, în ce domenii consideraţi că aveţi nevoie de informare suplimentară: [Se pot alege mai multe variante]

  21. Vârsta Dumneavoastră:

  22. Genul:

  23. Studiile:

  24. Care este ocupaţia Dumneavoastră actuală?

  25. Observatii